svabensky@ajedna.cz | 776 676 658

NaA?e firma nabA�zA� kompletnA� reklamnA� servis. S vA�ce jak 10ti letA?mi zkuA?enostmi jsme pro VA?s schopni zajistit jakoukoliv reklamu. KlientA?m poskytujeme sluA?by od prvotnA�ch grafickA?ch nA?vrhA? aA? po koneA?nou realizaci zakA?zky, popA�A�padA� montA?A?.

NaA?A� pA�ednostA� je:

  • IndividuA?lnA� a pA�A?telskA? pA�A�stup
  • PA�A�znivA� ceny
  • Rychlost a flexibilita
  • PeA?livost a vA?estrannost
  • MontA?A?e po celA� A?eskA� Republice i vA�zahraniA?A�

GrafickA? nA?vrh a pA�edvA?robnA� pA�A�prava

Dle VaA?ich poA?adavkA?, pA�A?nA� a potA�eb VA?m navrhneme nejlepA?A� A�eA?enA� VaA?A� zakA?zky vA?etnA� popisu pouA?itA?ch materiA?lA? a grafickA�ho nA?vrhu. UpravA�me VA?mi dodanA� podklady pro velkoformA?tovA? tisk, plotrovou grafiku nebo ofsetovA? A?i digitA?lnA� tisk.

VA?roba:

VA?echny produkty vznikajA� vA�naA?A� vA?robnA� dA�lnA�, kde je veA?kerA� potA�ebnA� vybavenA� pro zhotovenA� ve A?piA?kovA� kvalitA�.

MontA?A?:

NaA?i montA?A?nA� technici dokA?A?A� provA�st instalaci i v nejobtA�A?nA�jA?A�ch podmA�nkA?ch. VlastnA� zajiA?tA�nA� mechanizace (jeA�A?by, ploA?iny atd.) je samozA�ejmostA�.